About us

Meetings, events and conferences

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a Ústavom štátu a práva SAV.
Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:
1. Legislatívne zmeny v oblasti práva obchodných spoločností
2. Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky
3. Rekodifikácia civilného procesného práva.


What we do on MeetOn?

  • Business Rearch for Marketing
  • Event Strategy Planning
  • Set Business Meetings & Events
  • Learning Courses for Beginners
  • Trainee for talented Speakers