Head of the Commitee:    doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law

Members:    

  • JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD., UPJŠ v Košiciach, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
  • Mgr. Simona Rudohradská, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
  • JUDr. Žofia Mrázová PhD., MCL, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
  • doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science
  • Ing. Aneta Gonosová, UPJŠ v Košiciach, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law