Organizačný garant:    doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

Členovia:    

  • JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • Mgr. Simona Rudohradská, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • JUDr. Žofia Mrázová PhD., MCL, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD., UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
  • Ing. Aneta Gonosová, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta