Organizačný garant:    doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Členovia:    

  • JUDr. Diana Treščáková, PhD.
  • JUDr. Karolína Červená, PhD.
  • JUDr. Jozef Čorba, PhD.
  • JUDr. Anna Romanová, PhD.
  • JUDr. Žofia Šuleková, PhD.
  • JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.