Stravovanie bude zabezpečené:

  • 7. novembra 2018 – počas prvého večera sympózia (raut)
  • 8. novembra 2018 – počas druhého dňa sympózia (obed a večera)