Stravovanie bude zabezpečené:

  • 23. októbra 2024 – počas prvého večera sympózia (raut)
  • 24. októbra 2024 – počas druhého dňa sympózia (obed a večera)