Stravovanie bude zabezpečené:

  • 11. októbra 2017 – počas prvého večera sympózia (raut)
  • 12.októbra 2017 – počas druhého dňa sympózia (obed a večera)