Stravovanie bude zabezpečené:

  • 4. novembra 2020 – počas prvého večera sympózia (raut)
  • 5. novembra 2020 – počas druhého dňa sympózia (obed a večera)