Stravovanie bude zabezpečené:

  • 25. októbra 2023 – počas prvého večera sympózia (raut)
  • 26. októbra 2023 – počas druhého dňa sympózia (obed a večera)