Medzinárodné sympózium

PRÁVO * OBCHOD * EKONOMIKA

 

Slovenská republika, Vysoké Tatry, 7.-9. november 2018

Zaregistrujte sa na medzinárodné sympózium

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

1) Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky

2) Obchodné, daňové a finančné aspekty financovania obchodných spoločností

3) Využitelnosť ``ususfructu`` a ďalších porovnateľných obligačných foriem pri správe podielov v rodinných spoločnostiach

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantového projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty