Zaregistrujte sa na medzinárodné sympózium

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

1) Legislatívne zmeny v oblasti práva obchodných spoločností

2) Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky

3) Rekodifikácia civilného procesného práva

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantového projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty a projektu APVV-0809-12 Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva.