Poplatky

Konferenčné poplatky

Vyberte si prosím z nasledujúcich poplatkov podľa Vašej participácie na konferencii.120

Aktívna účasť

Poplatok záhrňa:

 • pracovné materiály
 • zborník
 • občerstvenie
 • raut 07.11.2018
 • obed a večera 08.11.2018
Registrovať sa

100

Pasívna účasť

Poplatok záhrňa:

 • pracovné materiály
 • zborník
 • občerstvenie
 • raut 07.11.2018
 • obed a večera 08.11.2018
Registrovať sa

70

Sprevádzajúca osoba

Poplatok záhrňa:

 • raut 07.11.2018
 • obed a večera 08.11.2018
Registrovať sa

Termín úhrady konferenčného poplatku: 15.09.2018 / 15.10.2018
Príjemca: Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovensko
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinská 32, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, Variabilný symbol: 1601, Konštantný symbol: 0308
SWIFT: SPSRSKBA

Do textu (resp. do poznámky) uveďte svoje meno!