8. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2018

 •  Októbra 2018
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VIII. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018, s.- Stiahnúť PDF

7. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2017

 • 11.-13. Októbra 2017
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VII. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2017, s.523- Stiahnúť PDF

6. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2016

 • 26.-28. Októbra 2016
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s.648 – Stiahnúť PDF

5. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2015

 • … 2015
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika V. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s.619 – Stiahnúť PDF

4. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2014

 • … 2014
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Efektívnosť právnych inštitútov súkromného a verejného práva v spojitosti s prebiehajúcou globálnou hospodárskou a finančnou krízou
  2. Moderné rekodifikačné trendy v Slovenskej republike s prihliadnutím na európske dimenzie
  3. Rozhodcovské konanie v Slovenskej republike – stav de lege lata – komparatívne, aplikačné a legislatívne dôsledky
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika IV. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicaich, 2014, s. 651 – Stiahnúť PDF

3. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2013 

 • … 2013
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Všeobecné, teoretické a aplikačné aspekty obchodného práva v kontexte právnej regulácie ekonomiky
  2. Problematika obchodných korporácií vrátane európskych kontextov
  3. Medzinárodná obchodná arbitráž a jej širšie aspekty
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika III. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicaich, 2013, s. 771 – Stiahnúť PDF

2. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2012 

 • 24.-26. Október 2012
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika II. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicaich, 2012, s.  – Stiahnúť PDF

 

1. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2011

 • … 2013
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 • Pozvánka
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicaich, 2011, s.  – Stiahnúť PDF