30.06. 2023 – registrácia účastníkov s príspevkom a odoslanie názvu a abstraktu príspevku

15.08. 2023 – odovzdanie príspevkov

15.09. 2023 – ukončenie recenzného konania

30.09. 2023 – zaslanie finálneho príspevku

05.10. 2023 – registrácia a zaplatenie registračného poplatku pre všetkých účastníkov

25. – 27.10. 2023 – medzinárodné sympózium