30.jún 2017 – registrácia účastníkov s aktívnou účasťou (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov a abstraktov

31.júl 2017 – odovzdanie príspevkov v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov

31.august 2017 – úhrada konferenčného poplatku pre účastníkov s aktívnou účasťou vo výške 120 €

22.september 2017 – registrácia účastníkov s pasívnou účasťou / sprievodných osôb

29.september 2017 – úhrada konferenčného poplatku pre účastníkov s pasívnou účasťou  vo výške 100 € a sprievodných osôb vo výške 60 €