30.06. 2024 – registrácia účastníkov s príspevkom a odoslanie názvu a abstraktu príspevku

15.08. 2024 – odovzdanie príspevkov

15.09. 2024 – ukončenie recenzného konania

30.09. 2024 – zaslanie finálneho príspevku

04.10. 2024 – registrácia a zaplatenie registračného poplatku pre všetkých účastníkov

23. – 25.10. 2024 – medzinárodné sympózium