30.6.2019 – registrácia účastníkov s príspevkom a odoslanie názvu a abstraktu príspevku

31.8.2019 – odovzdanie príspevkov

15.9.2019 – ukončenie recenzného konania

30.9.2019 – zaslanie finálneho príspevku

15.10.2019 – registrácia a zaplatenie registračného poplatku pre všetkých účastníkov

23.-25.10.2019 – medzinárodné sympózium