Predseda: prof. JUDr. Ján Husár, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

Členovia:

  • Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • JUDr. Ján Matejka, PhD., Akadémia vied Českej republiky, Praha
  • doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
  • Prof. Dr hab. Piotr Pinior, Sliezska univerzita v Katowiciach, Fakulta práva a správy