Program sympózia

Program medzinárodného sympózia

Organizátori si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie.
Organizátori si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie.

  • Streda11-10-2017
  • Štvrtok12-10-2017
  • Piatok13-10-2017
13:30

Otvorenie sympózia

13:45

Rokovanie – 11.10.2017


Jonathan Franco
Public Speaker
Jack Hemswire2
Public Speaker
Jonathan Franco2
Public Speaker
Franklin Owein
Speech Trainer
19:00

Slávnostná recepcia

9:00

Rokovanie – 12.10.2017

14:00

Rokovanie – 12.10.2017

9:00

Rokovanie – 13.10.2017

11:30

Záver konferencie