Program sympózia

Program sympózia

Organizátori si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie.
Organizátori si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie.

  • Streda23-10-2019
  • Štvrtok24-10-2019
  • Piatok25-10-2019
11:00

Registrácia účastníkov

13:30

Otvorenie sympózia

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach


13:30

I.blok príspevkov (23.10.2019)

Prednášajúci: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (Ústav štátu a práva SAV) Súčasné problémy rekodifikačného procesu súkromného práva prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave) O vágnosti právnych pojmov (nielen) v súvislosti s rekodifikáciou Občianskeho zákonníka Koreferáty: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave) Nová právna úprava obchodných záväzkových vzťahov v nadväznosti na vládny návrh, ...


15:20

II.blok príspevkov (23.10.2019)

Prednášajúci: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (Právnická fakulta TU v Trnave) Pokyny do obchodného vedenia: lege lata a návrh úpravy zmluvy o výkone funkcie doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) Návrh smlouvy o výkonu funkce a teorie korporačního práva doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brne) K interpretaci ...


17:15

III.blok príspevkov (23.10.2019)

Prednášajúci: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci) Uzavírání smluv v návrhu rekodifikace prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach) Drony a súkromné právo Prof. n. dr hab. Maciej Rogalski (Faculty of Law and Administration, Lazarski University in Warszaw) Artificial Intelligence in Telecommunications Services


19:00

Slávnostná recepcia


Program sympózia
9:00

Rokovanie – 24.10.2019

12:00

Obed

14:00

Rokovanie – 24.10.2019

9:00

Rokovanie – 25.10.2019

11:30

Záver konferencie


Program sympózia