II.blok príspevkov (23.10.2019)

 • 23-okt-2019
 • 15:20 - 17:00

II.blok príspevkov (23.10.2019)

Prednášajúci:

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (Právnická fakulta TU v Trnave)
  Pokyny do obchodného vedenia: lege lata a návrh úpravy zmluvy o výkone funkcie
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
  Návrh smlouvy o výkonu funkce a teorie korporačního práva
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brne)
  K interpretaci jednostranných právních jednání s účinky mortis causa
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
  Správa cizího majetku. Inspirace pro slovenské právo