I.blok príspevkov (23.10.2019)

 • 23-okt-2019
 • 13:30 - 15:00

I.blok príspevkov (23.10.2019)

Prednášajúci:

 • prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (Ústav štátu a práva SAV)
  Súčasné problémy rekodifikačného procesu súkromného práva
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave)
  O vágnosti právnych pojmov (nielen) v súvislosti s rekodifikáciou Občianskeho zákonníka

Koreferáty:

  • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave)
   Nová právna úprava obchodných záväzkových vzťahov v nadväznosti na vládny návrh, ktorým sa mení
   a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie
   zákony
  • JUDr. František Sedlačko, PhD. (Sedlačko & Partners, s. r. o.)
   Ručenie a reforma záväzkového práva